Trương thị vĩ-đang điều trị tại bv tâm thần, muốn uống ngủ đc luôn, ko ra lấy thuốc đc vì bv ko cho ra

G

Gọi 0849304391