Cơm nếp ngũ sắc được nhuộm bằng màu thực phẩm - một món ăn truyền thống của người Việt

Cơm nếp ngũ sắc được nhuộm bằng màu thực phẩm – một món ăn truyền thống của người Việt

Bình luận

Địa chỉ email được bảo mật


G

Gọi 0849304391